I GMINNY KONKURS - „Moja Mała Ojczyzna – krajobrazy, ludzie, wydarzenia”

Powiększ lub zmniejsz rozmiar czcionki:

UWAGA

KONKURS  DLA   DZIECI

I   MŁODZIEŻY

I   GMINNY   KONKURS

„MOJA   MAŁA   OJCZYZNA

– KRAJOBRAZY, LUDZIE, WYDARZENIA”

BORZECHÓW 2012

 

POKAŻ   PIĘKNO   NASZEJ   GMINY!

ZAPREZENTUJ   NAJCIEKAWSZE   WYDARZENIA!

PRZEDSTAW   INTERESUJĄCYCH   LUDZI   MIESZKAJĄCYCH    W      NASZEJ   GMINIE!

 

ZAREJESTRUJ   WSZYSTKO   TO  CO   JUTRO   BĘDZIE   HISTORIĄ!

 

 

 

I   GMINNY   KONKURS „MOJA   MAŁA   OJCZYZNA – KRAJOBRAZY, LUDZIE, WYDARZENIA”

BORZECHÓW 2012

1.Organizatorzy konkursu:

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie i Izba Pamięci przy PSP w Borzechowie pod patronatem Wójta Gminy Borzechów

2. Cele konkursu:

  • Pokazanie piękna gminy Borzechów
  • Propagowanie i rozwijanie zainteresowań sztuką, kulturą i historią wśród dzieci i młodzieży
  • Rozwijanie zainteresowań historią i dniem dzisiejszym własnej  miejscowości
  • Gromadzenie materiałów o gminie i poszczególnych miejscowościach, ciekawych ludziach i wydarzeniach

3. Odbiorcy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Borzechów

od 10 do 18  roku życia.

Grupy wiekowe dla kategorii malarskiej:

A-    od 10 do 12 r.ż. /klasy 4 – 6 SP/

B-    od 13 do 15 r..ż. /kl. 1 -3 gimnazjum/

C-    od 16 do 18 r.ż. /szk. średnia/

 

4. Kategorie konkursu:

I – kategoria malarska

II- kategoria fotograficzna

 

5. Czas trwania konkursu:

Od  20 lipca do 31 października 2012r.

REGULAMIN   KONKURSU:

  1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę w wybranej kategorii.
  2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić u organizatora i pobrać formularz zgłoszeniowy.
  3. Wymagania w kategorii malarskiej:

technika dowolna, format od A4 do A2, prace nieoprawione, podpisane według wzoru na formularzu zgłoszeniowym.

  1. Wymagania w kategorii fotograficznej:

-Zdjęcia w obszarach:  krajobrazy, ludzie, wydarzenia związane z gminą Borzechów

-Format wydruku 15 x 21 cm + wersja elektroniczna na płycie CD lub przesłana drogą elektroniczną na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzechowie: gbpborzechow@interia. pl

-kategoria fotograficzna przeznaczona dla uczniów od 10 r.ż

5.   Prace uczestników powinny być wykonane samodzielnie, niedopuszczalne jest

kopiowanie obrazów lub fotografii.

Oryginalność prac należy potwierdzić własnoręcznym podpisem na formularzu

/osoby pełnoletnie/  lub podpisem rodziców/prawnych opiekunów.

  1. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania pracami  konkursowymi, prace nie będą zwracane.

7. Termin składania prac:  31 październik 2012 r.

8. Przewidziane atrakcyjne nagrody dla 3 najlepszych prac, wyróżnienia; możliwość nagrody

głównej dla pracy o szczególnych walorach artystycznych, estetycznych i

dokumentacyjnych.

9. Szczegółowe informacje: B. Kamińska  tel. 81/5111026

A. Zagajewska tel. 81/5111098

10. Formularze do pobrania w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz tutaj>>

 

 

Organizatorzy konkursu;

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie – p. Agnieszka Zagajewska

Izba Pamięci przy PSP w Borzechowie – p. Bożena Kamińska

 

Gadu-Gadu Kontakt
Zagadaj na nr: 41815713
Biblioteka