Jubileuszowe spotkanie opłatkowe 2012.12.12

Powiększ lub zmniejsz rozmiar czcionki:

Już po raz 10 spotkali się najstarsi i samotni mieszkańcy gminy Borzechów na opłatkowym kolędowaniu.  Spotkanie przygotowali pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Pomocy Społecznej.  Wszystkich gości powitał wójt gminy Borzechów -Zenon Madzelan oraz ks. Władysław Wójtowicz. Tak jak w latach ubiegłych montaż słowno-muzyczny zaprezentowała młodzież z Gimnazjum w Borzechowie, pod kierunkiem Urszuli Kijek, Katarzyny Padała i Doroty Bukowskiej. Zaprezentowane piosenki i teksty wprowadziły nas w nastrój świąteczny.  Spotkanie uświetniły także występy Orkiestry Dętej  z Borzechowa oraz zaproszonego  na uroczystość ludowego Zespołu Śpiewaczego ze Starych Wierzchowisk. Wszyscy goście otrzymali upominki wykonane przez dzieci podczas zajęć w bibliotece.

 

Uroczystość  mogła się odbyć dzięki naszym sponsorom: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz właścicielom sklepów i piekarni z terenu gminy: Annie Śledzickiej, Agnieszce i Arturowi  Jaśkowskim, Henryce i  Stanisławowi  Mrowcom, Iwonie i Markowi Morgasiom oraz Marzenie i Zygmuntowi Łepkowskim. Dziękujemy także Czesławowi Brykowi i Bogdanowi Sarzyńskiemu za  dowóz osób na spotkanie, Kazimierze Pęcak za wypożyczenie sali. Podziękowania należą się także Teresie Bieleckiej, Halinie Janczak i Marii Zagajewskiej za pomoc podczas przygotowań uroczystości.  Dziękujemy także Leokadii Śledzickiej, Stanisławie Dębińskiej, Helenie Szantyka i Helenie Jarzynka za słodycze na opłatkowy stół. Po raz pierwszy mogliśmy poczęstować gości świeżym ciastem, przygotowanym w bibliotece przez Elżbietę Bieniek, Mariannę Pietras, Halinę Iwaniak, Helenę Jarzynka i Genowefę Dziewulską, które bezinteresownie poświęciły swój czas. Cieszy nas, że z każdym rokiem gościmy coraz więcej osób. Życzymy wszystkim seniorom zdrowia i optymizmu, aby w kolejnych latach także mogli spotkać się wspólnie i podzielić opłatkiem.

 

 

 

Gadu-Gadu Kontakt
Zagadaj na nr: 41815713
Biblioteka