Nowe komputery w bibliotece

Powiększ lub zmniejsz rozmiar czcionki:

Komputery i drukarka zakupione w ramach Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016". W bibliotece gminnej mamy 5 nowych komputerów udostępnionych dla czytelników oraz 1 komputer dla bibliotekarza do opracowywania książek i kolorową drukarkę, a w filii w Kłodnicy Dolnej 2 komputery udostępnione dla czytelników. Całość zadania to 35000 zł, z czego 29750 zł to dotacja, którą otrzymaliśmy na realizację zadania.

Zdjęcia>>

 

Gadu-Gadu Kontakt
Zagadaj na nr: 41815713
Biblioteka