„O finansach… w bibliotece”

Powiększ lub zmniejsz rozmiar czcionki:

W sierpniu został zakończony projekt „O finansach… w bibliotece – V edycja” dla osób 50+, który rozpoczął się w maju bieżącego roku. Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia były zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzechowie odbył się cykl spotkań, podczas których  uczestnicy kursu dowiedzieli się jak zrządzać budżetem domowym, wybrać najlepszą ofertę bankową, korzystać z bankowości elektronicznej czy zrobić zakupy przez Internet. Bibliotekarki dzięki przygotowanym modułom mogły poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekonomii i zdobyć doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, poprzez otrzymane materiały, dostęp do kursu e-learningowego i wsparcie konsultantów. Prowadząc zajęcia zwróciły uwagę seniorów na niebezpieczeństwo wynikające z podpisywania umowy przed dokładnym zapoznaniem się z jej treścią, jak sprawdzać autentyczność papierowych banknotów. Szczególnie podkreślono, że warto dochodzić swoich praw przy reklamacji towarów i usług oraz gdzie szukać pomocy.  Spotkania przebiegały w luźnej atmosferze z dużą ilością żartów i pytań. Na koniec każdy otrzymał certyfikat ukończenia kursu „O finansach… w bibliotece”, drobny upominek oraz mógł wziąć udział w przygotowanym poczęstunku. Dziękujemy zebranym za udział w projekcie i miłą atmosferę podczas spotkań.

Zdjęcia>>

A. Bryk